portfolio web templatesOFFSET ŠTAMPA

Offset štampa omogućava primjenu višebojne štampe na raznim materijalima. To je postupak umnožavanja kojim se djelovanjem pritiska u mašini za štampanje prenosi obojena slika originala sa štamparske forme na podlogu posredstvom gumene podloge. Ovo je glavna tehnologija štampe koju koristimo u štampariji Optigraf, a omogućuje visokokvalitetnu reprodukciju višebojnih višetonskih originala.

Ovom tehnologijom možemo prenijeti najzahtjevnija rješenja na razne proizvode kao što su: letci, brošure, plakati, memorandumi, blokovi, knjige, flajeri, etikete, časopisi, kalendari, mape, fascikli, razglednice, pozivnice... Osim ovih standardnih proizvoda spremni smo i na izazove, jer smo posebno ponosni na one koje smo do sada izvršili. Naši terenski predstavnici su spremni da preuzmu svaku vašu porudžbinu.

Naši štampari su iskusni i odlično obučeni za rad na našim vrhunskim mašinama za štampu i doradu. Shvatamo da Vaši rokovi ponekad mogu da se promjene, stoga smo spremni da sve u dogovoru prilagodimo Vašim hitnim porudžbinama, kao i da mijenjamo obim traženog posla u najkraćem roku.

  • Postojan visok kvalitet slike - oštrija i čistija štampa slova zato što se gumeni pokrivač prilagođava teksturi štampajuće površine
  • Mogućnost korišćenja širokog spektra štampajućih površina, sve vrste papira i kartona
  • Brza i laka izrada štamparskih ploča
  • Duži životni vijek ploča nego kod direktnih lito presa - zato što ne postoji direktan dodir ploče i štampajuće površine
Adresa

Olovska br. 60
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Email: optigraf@hotmail.com
Telefon: +387 33 610 086
Fax: +387 33 610 086